Sdarot.TV עדכוני RSS של הפרקים האחרונים באתר https://sdarot.tv 120 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/2260-the-amazing-race-המירוץ-למיליון-ארה-ב/season/17/episode/5 המירוץ למיליון: ארה"ב עונה 17 פרק 5 / The Amazing Race Season 17 Episode 5<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 16:10:10 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/2260-the-amazing-race-המירוץ-למיליון-ארה-ב/season/17/episode/4 המירוץ למיליון: ארה"ב עונה 17 פרק 4 / The Amazing Race Season 17 Episode 4<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 16:09:21 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/2260-the-amazing-race-המירוץ-למיליון-ארה-ב/season/17/episode/3 המירוץ למיליון: ארה"ב עונה 17 פרק 3 / The Amazing Race Season 17 Episode 3<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 16:08:27 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/2260-the-amazing-race-המירוץ-למיליון-ארה-ב/season/17/episode/2 המירוץ למיליון: ארה"ב עונה 17 פרק 2 / The Amazing Race Season 17 Episode 2<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 16:02:08 לא זמין / Past Lives https://sdarot.tv/watch/2336-bosch-בוש/season/4/episode/4 בוש עונה 4 פרק 4 / Bosch Season 4 Episode 4<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 15:20:53 לא זמין / Devil in the House https://sdarot.tv/watch/2336-bosch-בוש/season/4/episode/3 בוש עונה 4 פרק 3 / Bosch Season 4 Episode 3<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 15:09:29 לא זמין / Dreams of Bunker Hill https://sdarot.tv/watch/2336-bosch-בוש/season/4/episode/2 בוש עונה 4 פרק 2 / Bosch Season 4 Episode 2<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 14:38:19 לא זמין / Ask the Dust https://sdarot.tv/watch/2336-bosch-בוש/season/4/episode/1 בוש עונה 4 פרק 1 / Bosch Season 4 Episode 1<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 14:23:51 לא זמין / Rates of Exchange https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/21 נמלטים עונה 4 פרק 21 / Prison Break Season 4 Episode 21<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:58:42 לא זמין / Cowboys and Indians https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/20 נמלטים עונה 4 פרק 20 / Prison Break Season 4 Episode 20<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:54:36 לא זמין / Killing Your Number https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/22 נמלטים עונה 4 פרק 22 / Prison Break Season 4 Episode 22<br /><br />*תרגום אולפנים - פרק סיום העונה*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:51:41 לא זמין / S.O.B. https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/19 נמלטים עונה 4 פרק 19 / Prison Break Season 4 Episode 19<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:43:50 לא זמין / VS. https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/18 נמלטים עונה 4 פרק 18 / Prison Break Season 4 Episode 18<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:42:47 לא זמין / The Mother Lode https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/17 נמלטים עונה 4 פרק 17 / Prison Break Season 4 Episode 17<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:39:07 לא זמין / The Sunshine State https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/16 נמלטים עונה 4 פרק 16 / Prison Break Season 4 Episode 16<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:36:40 לא זמין / Going Under https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/15 נמלטים עונה 4 פרק 15 / Prison Break Season 4 Episode 15<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:36:29 לא זמין / Just Business https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/14 נמלטים עונה 4 פרק 14 / Prison Break Season 4 Episode 14<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:34:06 לא זמין / Deal or No Deal https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/13 נמלטים עונה 4 פרק 13 / Prison Break Season 4 Episode 13<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:33:47 לא זמין / Selfless https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/12 נמלטים עונה 4 פרק 12 / Prison Break Season 4 Episode 12<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:29:36 לא זמין / Quiet Riot https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/11 נמלטים עונה 4 פרק 11 / Prison Break Season 4 Episode 11<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:27:20 לא זמין / Greatness Achieved https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/9 נמלטים עונה 4 פרק 9 / Prison Break Season 4 Episode 9<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:25:18 לא זמין / The Legend https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/10 נמלטים עונה 4 פרק 10 / Prison Break Season 4 Episode 10<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:24:26 לא זמין / The Price https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/8 נמלטים עונה 4 פרק 8 / Prison Break Season 4 Episode 8<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:24:18 לא זמין / Five the Hard Way https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/7 נמלטים עונה 4 פרק 7 / Prison Break Season 4 Episode 7<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:21:00 לא זמין / Blow Out https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/6 נמלטים עונה 4 פרק 6 / Prison Break Season 4 Episode 6<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:17:54 לא זמין / Eagles and Angels https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/4 נמלטים עונה 4 פרק 4 / Prison Break Season 4 Episode 4<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:17:08 לא זמין / Shut Down https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/3 נמלטים עונה 4 פרק 3 / Prison Break Season 4 Episode 3<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:16:33 לא זמין / Safe and Sound https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/5 נמלטים עונה 4 פרק 5 / Prison Break Season 4 Episode 5<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:15:16 לא זמין / Scylla https://sdarot.tv/watch/43-prison-break-נמלטים/season/4/episode/1 נמלטים עונה 4 פרק 1 / Prison Break Season 4 Episode 1<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:12:44 פרק 82 / Not Available https://sdarot.tv/watch/2845-icerde-שתולים/season/1/episode/82 שתולים עונה 1 פרק 82 / Icerde Season 1 Episode 82<br /><br />*תרגום אולפנים* סארפ ומרט מוצאים ומצילים את מוסטפה ומודיעים על כך לג'לאל רגע לפני שהוא מספר הכול ליוסוף. דאווט ופוליה מתקינים פצצה באוטו של קודרט אבל האנדן נהרגת במקומו. קודרט סוחט את ישים.<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 12:12:24 פרק 24 / Not Available https://sdarot.tv/watch/2709-nanatsu-no-taizai-שבעת-חטאי-המוות/season/3/episode/24 שבעת חטאי המוות עונה 3 פרק 24 / Nanatsu no Taizai Season 3 Episode 24<br /><br /><br />דירוג: 5.0/5 Sun, 29 Mar 2020 10:06:37 נפרדים מהמודח ה-12 / Not Available https://sdarot.tv/watch/600-ha-ah-hagadol-האח-הגדול/season/10/episode/43 האח הגדול עונה 10 פרק 43 / Ha'ah Hagadol Season 10 Episode 43<br /><br />הריב בין ירדן לתקוה מגיע לשיא, ירדן מרגישה שמחרימים אותה ורוצה לעזוב את הבית, אבל רגע לפני הסוף תקוה מושיטה לה יד לשלום והן מתפייסות. הדחה מותחת ומפתיעה במיוחד גורמת לדיירים להיפרד בעצב מהדייר ה-12 שעוזב את הבית.<br />דירוג: 4.5/5 Sun, 29 Mar 2020 10:05:10 לא זמין / The Secret https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/3 חיות רעות עונה 1 פרק 3 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 3<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:33:12 לא זמין / The Noble Thing to Do https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/6 חיות רעות עונה 1 פרק 6 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 6<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:29:06 לא זמין / Dethroned https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/7 חיות רעות עונה 1 פרק 7 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 7<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:28:55 לא זמין / Make America Exotic Again https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/5 חיות רעות עונה 1 פרק 5 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 5<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:23:58 לא זמין / Playing with Fire https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/4 חיות רעות עונה 1 פרק 4 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 4<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:19:03 לא זמין / Cult of Personality https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/2 חיות רעות עונה 1 פרק 2 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 2<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:18:00 לא זמין / Not Your Average Joe https://sdarot.tv/watch/5318-tiger-king-murder-mayhem-and-madness-חיות-רעות/season/1/episode/1 חיות רעות עונה 1 פרק 1 / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Season 1 Episode 1<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 09:09:39 לא זמין / The Elephant in the Room https://sdarot.tv/watch/5317-bloodride-אל-הלא-נודע/season/1/episode/6 אל הלא נודע עונה 1 פרק 6 / Bloodride Season 1 Episode 6<br /><br />*תרגום אולפנים - פרק סיום העונה*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:55:00 לא זמין / The Old School https://sdarot.tv/watch/5317-bloodride-אל-הלא-נודע/season/1/episode/5 אל הלא נודע עונה 1 פרק 5 / Bloodride Season 1 Episode 5<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:52:42 לא זמין / Lab Rats https://sdarot.tv/watch/5317-bloodride-אל-הלא-נודע/season/1/episode/4 אל הלא נודע עונה 1 פרק 4 / Bloodride Season 1 Episode 4<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:50:24 לא זמין / Bad Writer https://sdarot.tv/watch/5317-bloodride-אל-הלא-נודע/season/1/episode/3 אל הלא נודע עונה 1 פרק 3 / Bloodride Season 1 Episode 3<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:49:14 לא זמין / Three Sick Brothers https://sdarot.tv/watch/5317-bloodride-אל-הלא-נודע/season/1/episode/2 אל הלא נודע עונה 1 פרק 2 / Bloodride Season 1 Episode 2<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:48:46 לא זמין / Ultimate Sacrifice https://sdarot.tv/watch/5317-bloodride-אל-הלא-נודע/season/1/episode/1 אל הלא נודע עונה 1 פרק 1 / Bloodride Season 1 Episode 1<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:44:56 לא זמין / Not Just a Pretty Face https://sdarot.tv/watch/70-suits-חליפות/season/4/episode/16 חליפות עונה 4 פרק 16 / Suits Season 4 Episode 16<br /><br />*תרגום אולפנים - פרק סיום העונה*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:04:35 לא זמין / Intent https://sdarot.tv/watch/70-suits-חליפות/season/4/episode/15 חליפות עונה 4 פרק 15 / Suits Season 4 Episode 15<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Sun, 29 Mar 2020 08:02:46 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/4971-sen-anlat-karadeniz-הים-השחור/season/2/episode/130 הים השחור עונה 2 פרק 130 / Sen Anlat Karadeniz Season 2 Episode 130<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 5.0/5 Sun, 29 Mar 2020 01:04:38 פרק 1 / Not Available https://sdarot.tv/watch/5107-roswell-new-mexico-רוזוול-ניו-מקסיקו/season/2/episode/1 רוזוול, ניו-מקסיקו עונה 2 פרק 1 / Roswell, New Mexico Season 2 Episode 1<br /><br /><br />דירוג: 5.0/5 Sun, 29 Mar 2020 00:13:17 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/4971-sen-anlat-karadeniz-הים-השחור/season/2/episode/129 הים השחור עונה 2 פרק 129 / Sen Anlat Karadeniz Season 2 Episode 129<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 5.0/5 Sun, 29 Mar 2020 00:10:17