Sdarot.TV עדכוני RSS של הפרקים האחרונים באתר https://sdarot.tv 120 חומת האש הגדולה / Not Available https://sdarot.tv/watch/118-the-good-wife-האישה-הטובה/season/2/episode/16 האישה הטובה עונה 2 פרק 16 / The Good Wife Season 2 Episode 16<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 22:26:48 פרק 76 / Episode 76 https://sdarot.tv/watch/2833-seref-meselesi-עניין-של-כבוד/season/1/episode/76 עניין של כבוד עונה 1 פרק 76 / Seref Meselesi Season 1 Episode 76<br /><br />פרק אחרון! אמיר וייהיט מצליחים להציל את אליף, אך ייהיט נפצע ומת. באותו היום נולד לאמיר וקוברה בן והם קוראים לו ייהיט. אמיר מתפטר ועובר עם משפחתו לגור באייבליק, הכפר שגדלו בו. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Fri, 20 Oct 2017 20:38:07 פרק 75 / Episode 75 https://sdarot.tv/watch/2833-seref-meselesi-עניין-של-כבוד/season/1/episode/75 עניין של כבוד עונה 1 פרק 75 / Seref Meselesi Season 1 Episode 75<br /><br />אמיר מגלה שאליף נחטפה בידי האקי. האקי דורש מייהיט להביא את כל הראיות לפשעיו וכן למסור לו את אמיר בתמורה לשחרור אליף. בדרך למקום המפגש קוברה מקבלת צירי לידה ומובהלת לבית החולים. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Fri, 20 Oct 2017 20:36:32 לא זמין / Citizens United https://sdarot.tv/watch/3034-goliath-גוליית/season/1/episode/8 גוליית עונה 1 פרק 8 / Goliath Season 1 Episode 8<br /><br />*פרק סיום העונה*<br />דירוג: 5.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:23:09 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/1104-animaniacs-אנימניאקס/season/4/episode/109 אנימניאקס עונה 4 פרק 109 / Animaniacs Season 4 Episode 109<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:13:31 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/1104-animaniacs-אנימניאקס/season/4/episode/108 אנימניאקס עונה 4 פרק 108 / Animaniacs Season 4 Episode 108<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:12:14 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/1104-animaniacs-אנימניאקס/season/4/episode/107 אנימניאקס עונה 4 פרק 107 / Animaniacs Season 4 Episode 107<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:11:55 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/1104-animaniacs-אנימניאקס/season/4/episode/106 אנימניאקס עונה 4 פרק 106 / Animaniacs Season 4 Episode 106<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:11:41 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/1104-animaniacs-אנימניאקס/season/4/episode/105 אנימניאקס עונה 4 פרק 105 / Animaniacs Season 4 Episode 105<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:11:22 לא זמין / Not Available https://sdarot.tv/watch/1104-animaniacs-אנימניאקס/season/4/episode/104 אנימניאקס עונה 4 פרק 104 / Animaniacs Season 4 Episode 104<br /><br /><br />דירוג: 0.0/5 Fri, 20 Oct 2017 18:10:54